( CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 ) CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 – पदे, पात्रता, पगार, रिक्त जागा, प्रवेशपत्र, परीक्षेची तारीख, अधिसूचना

Table of Contents

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 | CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024

( CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 ) केंद्रीय लोकसेवा आयोगा मार्फत CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 अधिसूचना दि. 29 / 11 / 2023 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईट सीआयएसएफ वेबसाईट www.cif.gov.in किंवा UPSC वेबसाईट www.upsc.gov.in या वेबसाईटवर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल ( CISF ) मध्ये सहाय्यक कमांडेंट ( कार्यकारी ) च्या रिक्त जागा भरण्यासाठी घोषणा करण्यात आली आहे. अर्जाची ऑनलाइन नोंदनी दि. 29 / 11 / 2023 पासून अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन किंवा खाली दिलेल्या थेट लिंकवरून दि. 19 / 12 / 2023 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात दिलेल्या पोस्ट मध्ये महत्वाच्या तारखा रिक्त पदे, पात्रता निकष इत्यादिसह CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 ची तपशिलवार माहिती समाविष्ट आहे.

CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 through Central Public Service Commission Notification dt. On 29/11/2023 on their official website CISF website www.cif.gov.in or UPSC website www.upsc.gov.in announced to fill the vacancies of Assistant Commandant (Executive) in Central Industrial Security Force (CISF) is Online registration of application dt. From 29 / 11 / 2023 by visiting the official website or from the direct link provided below. Can apply online till 19 / 12 / 2023 Given post contains detailed information of CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 with important dates vacancies, eligibility criteria etc.

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 : सारांश | CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 : Summary

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 येथे उमेदवारांना सर्व मुद्यांचा तपशील दिला आहे.

CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 has given all the details to the candidates.

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 : सारांश
संघटनाकेंद्रीय लोकसेवा आयोग
पदाचे नावसहाय्यक कमांडेंट ( कार्यकारी )
श्रेणीUPSC
निवड प्रक्रियालेखी परीक्षा , व्यक्तिमत्व चाचणी , शारीरिक आणि वैद्यकीय, मुलाखत
पद संख्याAvailable Soon
शैक्षणिक पात्रतामान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर
वय मर्यादा35 वर्ष पूर्ण झालेले नसावे
अधिकृत वेबसाइटwww.upsc.gov.in
नोकरीचे ठिकाणसंपूर्ण भारतात

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 महत्वाच्या तारखा | CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 Important Dates

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 साठी घोषित केलेल्या सर्व महत्वाच्या तारखा खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये नमुद केलेल्या आहेत.

All the important dates announced for CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 are listed in the table below.

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 महत्वाच्या तारखा
तपशीलमहत्वाच्या तारखा
ऑनलाइन अर्ज नोंदणी सुरूदि. 29 नोव्हेंबर 2023
ऑनलाइन अर्ज नोंदणी शेवटची तारीखदि. 19 डिसेंबर 2023
परीक्षा तारीखदि. 10 मार्च 2024 ( रविवार )

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 अधिसूचना आवश्यक शैक्षणिक पात्रता | CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 Notification Required Educational Qualification

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 अंतर्गत सहाय्यक कमांडेंट ( कार्यकारी ) पदासाठी शैक्षणिक पात्रता खालील प्रमाणे.

Educational Qualification for the post of Assistant Commandant (Executive) under CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 is as follows.

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 शैक्षणिक पात्रता
पदाचे नावशैक्षणिक पात्रता
सहाय्यक कमांडेंट ( कार्यकारी )मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 वय मर्यादा | CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 Age Limit

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 निवड प्रक्रीया उमेदवाराचे वय 35 वर्षे पूर्ण झालेले नसावे तथापि उच्च वयोमर्यादा कमाल 5 वर्षा पर्यंत शिथिल केली जाईल. उमेदवार अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा असल्यास.

CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 Selection Process Candidate age should not completed 35 years however upper age limit will be relaxed upto 5 years maximum. If the candidate belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 निवड प्रक्रीया | CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 Selection Process

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 निवड प्रक्रीया ही खालील प्रमाणे तीन टप्प्यात घेण्यात यईल.

CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 Selection Process will be conducted in three phases as follows

केंद्रीय लोक सेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेत खालीलप्रमाणे दोन पेपर असतील केंद्रीय औदयोगिक सुरक्षा दलात असिस्टंट कमांडेंट पदासाठी परीक्षा लेखी परीक्षेची योजना, ज्यामध्ये प्रश्न इंग्रजी तसेच  हिंदी मध्ये सेट केले जाईल.

The written exam conducted by the Central Public Service Commission will consist of two papers as follows Exam Written Test Scheme for the post of Assistant Commandant in the Central Industrial Security Force, in which the questions will be set in English as well as in Hindi.

केंद्रीय लोक सेवा आयोगामार्फत CISF AC (EXE) LICE भरती 2024 केंद्रीय औदयोगिक सुरक्षा दल 2024 परीक्षा
पेपरविषयप्रश्न संख्यागुणवेळ
पेपर – 1 – भाग – असामान्य क्षमता आणि बुध्दीमत्ता751502 : 30 तास
पेपर – 1 – भाग – बव्यवसायिक कौशल्य75150
पेपर – 2निबंध, अचूक लेखन आणि आकलन001002 तास

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 मधील सहाय्यक कमांडेंट ( कार्यकारी ) पदासाठीच्या उमेदवारासाठी शारीरिक आणि वैद्यकीय मानके.

Physical and Medical Standards for Candidates for the post of Assistant Commandant (Executive) in CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024.

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी ( PET )
अ. क्र .शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी ( PET )पुरुषमहिला
( a )100 मीटर धावने16 सेकंदात18 सेकंदात
( b )800 मीटर धावने3 मिनिटे 45 सेकंदात4 मिनिटे 45 सेकंदात
 ( c )लांब उडी3.5 मीटर 3 संधी3.0 मीटर 3 संधी
( d )शॉट पुट (7.26 किलो)4.50 मीटर————-

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 भौतिक मानके ( सर्व श्रेणीसाठी ) किमान आवश्यकता खालीलप्रमाणे आहेत.

Following are the minimum requirements for CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 Physical Standards ( for all categories ).

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 सर्व श्रेणीसाठी भौतिक मानके
भौतिक मानकेपुरुषमहिला
ऊंची165 सेमी . ( जनरल आणि SC )157 सेमी . ( जनरल आणि SC )
162.5 सेमी . ( ST )154 सेमी . ( ST )
छाती ( अविस्तारीत )81 सेमी . ( किमान 5 सेमी विस्तारासह )लागू नाही
वजनउंचीशी सुसंगतउंचीशी सुसंगत
 वैद्यकीय आकार 1आकार 1

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 वैद्यकीय मानके.

CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 Medical Standards.

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 वैद्यकीय मानके डोळ्यांची दृष्टी
डोळ्यांची दृष्टीउत्तम डोळा (करेक्टेड व्हीजन)वाईट नजर (करेक्टेड व्हीजन)
दूर दृष्टी6 / 6 किंवा 6 / 96 / 12 किंवा 6 / 9
दृष्टी जवळJI ( दुरुस्त )J2 ( दुरुस्त )

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 वय व ऊंची नुसार पुरूषांचे व महिलांचे सरासरी शरीराचे वजन किलोग्राममध्ये खालील तकत्त्या नुसार.

CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 Age and Height wise Male and Female Average Body Weight in Kg as per below table.

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 पुरूषांचे सरासरी वय व ऊंची नुसार शरीराचे वजन किलोग्राममध्ये
सेमी मध्ये ऊंचीपुरूषांचे वय वर्षा मध्ये वजन किलोग्राममध्ये
18 – 2223 – 2728 – 3233 – 37
15644 – 5446 – 5647 – 5848 – 59
15845 – 5547 – 5748.5 – 59.549.5 – 60.5
16046 – 5647.7 – 58.549.5 – 59.550.5 – 61.5
16247 – 5849 – 6050.5 – 61.552 – 63
16448 – 5950 – 6152 – 63.553 – 65
16649.5 – 60.551.5 – 62.553 – 6554.5 – 66.5
16851 – 6252.5 – 64.554.5 – 66.556 – 68
17052 – 6454 – 6656 – 6857.5 – 70.5
17254 – 6655.5 – 67.557 – 7059 – 72
17455 – 6757 – 7059 – 7261 – 74.5
17656.5 – 6958.5 – 71.560.5 – 73.562 – 76
17857.5 – 70.560 – 7361.5 – 75.563.5 – 77.5
18059 – 7261 – 7563.5 – 77.565.5 – 80
18261 – 74.562.5 – 76.565 – 7966.5 – 81.5
18463 – 7764.5 – 78.566.5 – 81.568.5 – 83.5
18663.5 – 77.565.5 80.568 – 8370 – 86
18865 – 7967.5 – 82.570 – 85.571.5 – 87.5
19066 – 8168.5 – 83.570.5 – 86.572 – 88.5
CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 महिलांचे सरासरी वय व ऊंची नुसार शरीराचे वजन किलोग्राममध्ये
सेमी मध्ये ऊंचीमहिलांचे वय वर्षा मध्ये वजन किलोग्राममध्ये
18 – 2223 – 2728 – 3233 – 37
14834.5 – 42.537 – 4538.5 – 4739.5 – 48.5
15036.5 – 44.537.5 – 45.539 – 4840.5 – 49.5
15338 – 4639 – 4841 – 5042 – 51
15538.5 – 47.540 – 4941.5 – 50.543 – 52.5
15840.5 – 49.542 – 5143 – 5344.5 – 54.5
16041.5 – 50.543 – 52.544 – 5445.5 – 54.5
16343 – 52.544 – 5446 – 5647 – 57
16544 – 5445.5 – 55.547 – 5848.5 – 59.5
16845 – 5547 – 5748.5 – 59.549.5 60.5

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 ऑनलाइन अर्ज करा | CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 Apply Online

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 साठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना www.upsconline.nic.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज भरण्यापूर्वी प्रथम स्वतःची नोंदणी करावी लागेल.

Candidates who wish to apply for CISF AC (EXE) LDCE Recruitment 2024 have to register themselves first before filling the online application form at www.upsconline.nic.in.

CISF AC (EXE) LDCE भरती 2024 ने पात्र उमेदवारांसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यासाठी विंडो दि. 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुरु होणार आहे व विंडो दि. 19 डिसेंबर 2023 पर्यंत सुरू राहिल. CISF AC ( EXE ) LDCE भरती 2024 ने ऑनलाइन वेबसाइट प्रदान केली आहे. जि उमेदवारांना UPSC भरती 2024 च्या अधिकृत वेबसाइट वर पुननिर्दिशित करेल.

CISF AC (EXE) LDCE Recruitment 2024 window for eligible candidates to submit online application dt. It will start on 29 November 2023 and the window dt. Continues till 19th December 2023. CISF AC ( EXE ) LDCE Recruitment 2024 has provided online website. Which will redirect the candidates to the official website of UPSC Recruitment 2024.

CISF AC EXE LDCE भरती 2024 अधिकृत वेबसाइट खालील प्रमाणे | CISF AC EXE LDCE Recruitment 2024 official website as below

उमेदवाराने www.upsc.gov.in या वेबसाइटचा वापर करून व भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करावा.

Candidate should apply online by using and visiting the website www.upsc.gov.in

उमेदवारने ऑनलाइन सबमिट केलेल्या अर्जाची हार्ड कॉपी योग्य चॅनेलद्वारे सीआयएसएफ अधिकाऱ्याना आवश्यक प्रमाणपत्रासह योग्य चॅनलद्वारे महासंचालक, केंद्रीय औदयोगिक सुरक्षा दल, 13 CGO कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नवी दिल्ली – 110003, पडताळणीसाठी आयोगाकडे या पत्त्यावर पाठवणे आवश्यक आहे.

The hard copy of the application form submitted online by the candidate should be forwarded through proper channel to the CISF Officers along with necessary certificate to the Director General, Central Industrial Security Force, 13 CGO Complex, Lodi Road, New Delhi – 110003, to the Commission for verification.

नोकरीचे ठिकाण – संपूर्ण भारतात | Job Location – All Over India 

कृपया अर्ज करण्यापूर्वी मूळ जाहिरात सविस्तर व काळजीपूर्वक वाचुन घ्यावी .

Please read the original advertisement carefully and carefully before applying .

महत्वाच्या लिंक्स | Important Links 
अधिकृत जाहिरात (Notification)Available Soon
अधिकृत वेबसाईटयेथे क्लिक करा
अर्ज येथे करा Available Soon
Age Calculatorयेथे क्लिक करा
Image Resizer येथे क्लिक करा

Also Read – ( NABARD Recruitment 2023 ) NABARD राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास भरती 2023 – 150 पदांसाठी भरती 

 

FAQ

Q : Who is eligible for CISF LDCE 2024 ? | CISF LDCE 2024 साठी कोण पात्र आहे ?

Ans : The candidate who has completed the Degree from a recognized university are eligible for CISF LDCE 2024 | मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केलेला उमेदवार CISF LDCE 2024 साठी पात्र आहे.

Q : What is the age limit for CISF LDCE 2024 ? | CISF LDCE 2024 साठी वयोमर्यादा किती आहे ?

Ans : The age limit for CISF LDCE 2024 is 35 Years and relaxation of 5 years for SC / ST candidates | CISF LDCE 2024 साठी वयोमर्यादा 35 वर्षे आहे आणि SC/ST उमेदवारांसाठी 5 वर्षे सूट आहे.

Q : What is the LDCE exam for CISF ? | CISF साठी LDCE परीक्षा काय आहे ?

Ans : The CISF LDCE is conducted by UPSC (Union Public Service Commission) and CISF AC EXE LDCE Involves Three Stages of Selection Process – Written Examination, Physical & Medical Standard Tests and Personality/Interview Test | CISF LDCE UPSC (Union Public Service Commission) द्वारे आयोजित केली जाते आणि CISF AC EXE LDCE मध्ये निवड प्रक्रियेचे तीन टप्पे समाविष्ट आहेत – लेखी परीक्षा, शारीरिक आणि वैद्यकीय मानक चाचण्या आणि व्यक्तिमत्व/मुलाखत चाचणी.

Q : What is last date to apply for CISF LDCE 2024 ? | CISF LDCE 2024 साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख कोणती आहे ?

Ans : The last to apply for CISF LDCE 2024 is 19 December 2024 | CISF LDCE 2024 साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 19 डिसेंबर 2024 आहे.

Q : What is the date of CISF LDCE 2024 written exam ? | CISF LDCE 2024 लेखी परीक्षेची तारीख काय आहे ?

Ans : The CISF LDCE 2024 written exam date is 10 march 2024 | CISF LDCE 2024 लेखी परीक्षेची तारीख 10 मार्च 2024 आहे.

आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular