( DRDO Recruitment 2023 ) DRDO भरती 2023 मध्ये शास्त्रज्ञ ‘B’ पदांसाठी थेट भरती 204 पदे, पात्रता,पगार,प्रवेशपत्र,परीक्षेची तारीख आणि अधिसूचना

जाहिरात क्र. 145 ( DRDO Recruitment 2023 ) DRDO भरती 2023-2024 रिक्त जागांसाठी DRDO शास्त्रज्ञ ‘B’, DST शास्त्रज्ञ ‘B’, ADA शास्त्रज्ञ / अभियंता ‘B’, CME शास्त्रज्ञ ‘B’ पदासांठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. DRDO भरती 2023 साठी – 10 ऑगस्ट 2023 ते 21 ऑगस्ट 2023 च्या 5 : 00 वाजे पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. DRDO Recruitment 2023-2024 Notification has been released for DRDO Scientist ‘B’, DST Scientist ‘B’, ADA Scientist / Engineer ‘B’, CME Scientist ‘B’ Posts. For DRDO Recruitment 2023 – Apply online from 10 August 2023 to 21 August 2023 at 5:00 PM.

Table of Contents

DRDO भरती 2023 | DRDO Recruitment 2023
( DRDO Recruitment 2023 ) DRDO भरती 2023 अधिसूचना संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने एकुण 204 पदांसाठी DRDO भरती 2023 अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. DRDO भरती 2023 ची विविध पदांसाठी घोषणा करण्यात आली आहे. अर्जाची ऑनलाईन नोंदणी सुरू झाली आहे आणि अधिकृत वेबसाईट ला भेट देऊन किंवा खाली दिलेल्या थेट लिंकवरून 10 ऑगस्ट 2023 ते 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अर्ज करू शकता. दिलेल्या पोस्ट मध्ये महत्वाच्या तारखा, रिक्त पद, पात्रता, निकष इत्यादी सह. DRDO भरती 2023 ची संपूर्ण तपशिलवार माहिती समाविष्ट आहे. DRDO Recruitment 2023 Notification Defense Research and Development Organization has released DRDO Recruitment 2023 notification for a total of 204 posts. DRDO Recruitment 2023 has been announced for various posts. The online registration of application has started and you can apply from 10 August 2023 to 31 August 2023 by visiting the official website or from the direct link given below. With important dates, vacancy, eligibility, criteria etc. in the given post. Complete detailed information of DRDO Recruitment 2023 is included.
DRDO भरती 2023 : सारांश | DRDO Recruitment 2023 : Summary
DRDO भरती 2023 तपशिल अधिसूचना जार करण्यात आल आहे. ऑनलाईन अर्ज सुरु झाले, येथे उमेदवारांना DRDO भरती 2023 सर्व मुद्यांचा तपशिल दिलेला आहे. DRDO Recruitment 2023 detailed notification has been released. Online application has started, here candidates are given the details of DRDO Recruitment 2023 all points.
DRDO भरती 2023 सारांश 
संघटना संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO)
पोस्ट DRDO मध्ये शास्त्रज्ञ ‘B’ पदांसाठी थेट भरती
श्रेणी सरकारी नौकरी
निवड प्रक्रिया शैक्षणिक कागदपत्र तपासुन शॉर्टलीस्टिंग / निवड व मुलाखत
पद 204
शैक्षणिक पात्रता पदानुसार
नोकरीचे ठिकाण संपूर्ण भारत
 
DRDO भरती 2023 महत्वाच्या तारखा | DRDO Recruitment 2023 Important Dates
DRDO भरती 2023 साठी घोषित केलेल्या सर्व महत्वाच्या तारखा खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये नमुद केलेल्या आहेत. All the important dates announced for DRDO Recruitment 2023 are listed in the table below.
DRDO भरती 2023 महत्वाच्या तारखा 
DRDO भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुरुवातीची तारीख 10 ऑगस्ट 2023
DRDO भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 31 ऑगस्ट 2023
 
DRDO भरती 2023 पद, रिक्त जागा, वेतन श्रेणी | DRDO Recruitment 2023 Posts, Vacancies, Pay Scale
DRDO भरती 2023 विभागाने घोषित केलेल्या पदाचे नाव, रिक्त पदे आणि निर्दिस्ट विषय आणि श्रेणीमध्ये सामील होताना एकुण मानधन ( HRA आणि इतर भत्यासह ). DRDO Recruitment 2023 Announced by Department of Post Name, Vacancies and Total Remuneration (including HRA and other Allowances) on Joining in Specific Subject and Category.
DRDO भरती 2023 पद, रिक्त जागा, वेतन श्रेणी
अ. क्र.  पदाचे नाव  रिक्त जागा  वेतन श्रेणी (रु) 
1. DRDO शास्त्रज्ञ ‘B’ 181 56100 – 100000 रु
2. DST शास्त्रज्ञ ‘B’ 11 56100 – 100000 रु
3. ADA शास्त्रज्ञ / अभियंता ‘B’ 06 56100 – 100000 रु
4. CME शास्त्रज्ञ ‘B’ 06 56100 – 100000 रु
एकूण  204
 
DRDO भरती 2023 ऑनलाईन अर्ज करा | DRDO Recruitment 2023 Apply Online
DRDO भरती 2023 पात्र उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. पात्र उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी विंडो सक्रीय केली आहे आणि विंडो 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत सुरू राहिल. DRDO Recruitment 2023 Eligible candidates are invited to submit online application. The window for eligible candidates to apply has been activated and the window will continue till 31st August 2023. DRDO भरती 2023 ऑनलाईन अर्ज करा उमेदवारांनी RAC वेबसाईटवर https://www.drdo.gov.in/ ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. DRDO Recruitment 2023 Apply Online Candidates must register online at RAC website https://www.drdo.gov.in/
DRDO भरती 2023 अर्ज शुल्क | DRDO Recruitment 2023 Application Fee
DRDO भरती 2023 साठी श्रेणी नुसार अर्ज शुल्क खालील तक्त्यानुसार, Category wise application fee for DRDO Recruitment 2023 as per below table,
DADO भरती 2023 अर्ज शुल्क 
अ. क्र.  श्रेणी  अर्ज फी (रु)
1. सामान्य (UR) / EWS / OBC / पुरुष उमेदवार 100 रु
2. SC / ST / PwD / महिला उमेदवार कोणतेही अर्ज शुल्क नाही
 
DRDO भरती 2023 अधिसूचनेनुसार शैक्षणिक पात्रता | Educational Qualification as per DRDO Recruitment 2023 Notification
DRDO भरती 2023 पद नाम ,पद ,श्रेणीनिहाय रिक्त जागा ,शैक्षणिक पात्रता खालील तक्त्यात नुमद केलेले आहेत, DRDO Recruitment 2023 Post Name, Position, Category Wise Vacancies, Educational Qualification are mentioned in the table below,
DRDO भरती 2023 पद नाम, पद, श्रेणीनिहाय रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता
अ. क्र. पदाचे नाव  संस्था  UR EWS OBC SC ST एकूण  शैक्षणिक पात्रता (EQ) GATE
1. इलेक्ट्रॉनिक्स संवाद इंजिनियर DRDO 19 05 13 08 04 49 आवश्यक पात्रता (EQ)

किमान प्रथम श्रेणीतील अभियांत्रिकी किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मधील तंत्रज्ञान आणि पदवी मान्यताप्राप्त विद्यापिठातुन कम्युनिकेशन इंजिनियर किंवा समकक्ष GATE पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये वैध GATE स्कोर कम्यूनिकेश इंजिनियर

ADA 01 01 02
DST 01 01
2. यांत्रिक इंजिनियर DRDO 17 05 12 07 03 44 आवश्यक पात्रता (EQ) यांत्रिक अभियांत्रिकी पदवी GATE पात्रता मेकॅनिकल इंजिनीअरिंग पदवी
ADA 01 01 02
DST 01 01 02
CME 02 02
3. संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी DRDO 16 03 09 04 02 34 आवश्यक पात्रता (EQ) संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी पदवी GATE पात्रता संगणक विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान पदवी
ADA 01 01 02
CME 01 01 01 03
4. इलेक्ट्रिकल इंजिनियर DRDO 01 02 01 01 05 आवश्यक पात्रता (EQ) इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरींग किंवा टेक्नॉलॉजी पदवी GATE पात्रता इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग
CME 01 01
5. साहित्य अभियांत्रिकी / भौतिक विज्ञान आणि मेटलर्जिकल इंजिनिअरींग DRDO 04 01 02 02 01 10 आवश्यक पात्रता (EQ) अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञानातील किंवा धातूशास्त्रातील पदवी  GATE पात्रता मेटलर्जिकल अभियांत्रिकी विज्ञान पदवी
DST 01 01 02
6. भौतिकशास्त्र DRDO 05 01 03 01 10 आवश्यक पात्रता (EQ) भौतिकशास्त्राच्या  विषयात / विज्ञान विषयात पदवी GATE पात्रता भौतिकशास्त्रातील पदवी
7. रसायनशास्त्र DRDO 01 02 01 01 05 आवश्यक पात्रता (EQ) रसायनशास्त्राच्या विषयात / विज्ञान विषयात पदवी GATE पात्रता रसायनशास्त्रातील पदवी
8. रासायनिक इंजिनियर DRDO 05 02 03 02 01 13 आवश्यक पात्रता (EQ) अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञानातील रासायनिक अभियांत्रिकी पदवी GATE पात्रता रासायनिक अभियांत्रिकी पदवी
9. एरोनॉटिकल / एरोस्पेस इंजिनिअर DRDO 03 01 02 01 07 आवश्यक पात्रता (EQ) अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञानातील एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग पदवी GATE पात्रता एरोस्पेस अभियांत्रिकी पदवी
10. गणित DRDO 02 02 आवश्यक पात्रता (EQ) गणितात किमान प्रथम श्रेणी पदवी GATE पात्रता गणितात पदवी
11. सिविल इंजिनिअरिंग DRDO 01 01 02 आवश्यक पात्रता (EQ) अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञानातील सिविल इंजिनिअरिंग पदवी GATE पात्रता स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी
12. पर्यावरणीय विज्ञान आणि अभियांत्रिकी DST 02 02 आवश्यक पात्रता (EQ) अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान / पर्यावरण विज्ञान आणि अभियांत्रिकी पदवी GATE पात्रता विज्ञान मध्ये इंजिनिअर पदवी
13. भूविज्ञान आणि जिओफिज़िक्स DST 01 01 02 आवश्यक पात्रता (EQ) जिओलॉजी आणि जिओफिज़िक्स अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान पदवी GATE पात्रता जिओलॉजी आणि जिओफिज़िक्स पदवी
14. पेट्रोलियम अभियांत्रिकी DST 01 01 आवश्यक पात्रता (EQ) पेट्रोलियम अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान पदवी GATE पात्रता पेट्रोलियम अभियांत्रिकी पदवी
15. उत्पादन आणि औद्योगिक अभियांत्रिकी DST 01 01 आवश्यक पात्रता (EQ) उत्पादन आणि औद्योगिक अभियांत्रिकी मधील अभियांत्रिकी किंवा तंत्रज्ञान पदवी GATE पात्रता उत्पादन आणि औद्योगिक मध्ये इंजिनिअर पदवी
एकूण  DRDO 73  18  49  28  13  181 
ADA 02  01  02  01  –  06 
DST 06  01  02  02  –  11 
CME 02  01  02  –  01  06 
 
DRDO भरती 2023 वयोमर्यादा | DRDO Recruitment 2023 Age Limit
DRDO भरती 2023 ने सर्व पात्रताधारक उमेदवारांसाठी विशिष्ट वयोमर्यादा समाविष्ट केली आहे. DRDO Recruitment 2023 has included a specific age limit for all eligible candidates.
DRDO भरती 2023 उमेदवारांसाठी विशिष्ट वयोमर्यादा ( जाहिरातीच्या शेवटच्या तरखेनुसार )
श्रेणी  DRDO ADA DST CME
UR / (EWS) 35 30 35 35
OBC 38 33 38 38
SC / ST 40 35 40 40
  (1) उच्च वयोमर्यादेत  सूट ( सरकारी नियमानुसार ). (2) PwD श्रेणीतील उमेदवारांसाठी 10 वर्षापर्यंत. (3) केंद्रीय नागरी सरकारच्या उच्च वयोमर्यादा 5 वर्षापर्यंत शिथिल आहेत.
DRDO भरती 2023 शात्रज्ञ ‘B’ अधिक माहितीसाठी खालील लिंकला भेट दया 
अ. क्र. वेबसाइट ( Website ) वेबसाइट लिंक  ( Website Link )
1. DRDO drdo.gov.in
2. ADA ada.gov.in
3. DST dst.gov.in
4. CME indianarmy.nic.in
  नोकरीचे ठिकाण : संपूर्ण भारत | Job Location : All over India कृपया अर्ज करण्यापूर्वी मूळ जाहिरात सविस्तर व काळजीपूर्व वाचुन घ्यावी . Please read the original advertisement carefully and carefully before applying.
महत्वाच्या लिंक्स | Important links
अधिकृत जाहिरात (Notification) येथे क्लिक करा 
अधिकृत वेबसाईट येथे क्लिक करा 
अर्ज येथे करा येथे क्लिक करा 
   

FAQ

 

Q : How can I join scientist B in DRDO ? | मी DRDO मध्ये शास्त्रज्ञ B मध्ये कसे सामील होऊ शकतो ?

Ans : You can join scientist B in DRDO through its requirments given on their website https://www.drdo.gov.in/ such as their entrance exam and its qualification. | तुम्ही DRDO मध्ये शास्त्रज्ञ B मध्ये त्यांच्या https://www.drdo.gov.in/ वेबसाइटवर दिलेल्या आवश्यकतांद्वारे सामील होऊ शकता जसे की त्यांची प्रवेश परीक्षा आणि त्यांची पात्रता.

Q : Who is eligible for scientist B ? | शास्त्रज्ञ बी साठी कोण पात्र आहे ?

Ans : The candidate who has B.tech / B.E degree in the respective post field and valid GATE score are eligible for scientist B in DRDO. | संबंधित पोस्ट क्षेत्रात B.tech/B.E पदवी आणि वैध GATE स्कोअर असलेले उमेदवार DRDO मध्ये शास्त्रज्ञ बी साठी पात्र आहेत.

Q : Does DRDO recruitment for scientist B happens every year ? | डीआरडीओ मध्ये वैज्ञानिक बी साठी दरवर्षी भरती होते का ?

Ans : Yes, DRDO recruitment for scientist b happens every year. | होय, DRDO मध्ये वैज्ञानिक b साठी दरवर्षी भरती होते.

Q : Can I join DRDO without GATE ? | मी गेटशिवाय डीआरडीओमध्ये सामील होऊ शकतो का ?

Ans : No, a candidate without GATE cannot join DRDO because only GATE qualified candidates can apply for DRDO. GATE qualification is its requirement. | नाही, GATE पात्र नसलेला उमेदवार DRDO मध्ये सामील होऊ शकत नाही कारण GATE पात्रता ही त्याची आवश्यकता आहे. म्हणून फक्त GATE पात्र उमेदवारच DRDO साठी अर्ज करू शकतात.

Q : What is the age limit for scientist B in DRDO ? | DRDO मध्ये शास्त्रज्ञ बी साठी वयोमर्यादा किती आहे ?

Ans : The age limit for scientist B in DRDO is as follows, UR / EWS – 35 years OBC – 38 years SC / ST – 40 years | DRDO मध्ये शास्त्रज्ञ बी साठी वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे आहे, UR / EWS – 35 वर्षे ओबीसी – 38 वर्षे SC/ST – 40 वर्षे

           

आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular