(DTP Maharashtra Recruitment) DTP महाराष्ट्र भरती 2023 मध्ये शिपाई (गट-ड) रिक्त पदांसाठी भरती – 125 पदे, पात्रता, पगार, प्रवेशपत्र, परीक्षेची तारीख आणि अधिसूचना

जाहिरात क्रमांक – 02 / 2023

Table of Contents

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 | DTP Maharashtra Recruitment 2023

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभागांतर्गत 125 पदांसाठी DTP महाराष्ट्र भरती 2023 अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. DTP महाराष्ट्र भरती 2023 ची शिपाई ( गट-ड ) पदांसाठी घोषणा करण्यात आली आहे. अर्जाची ऑनलाईन नोंदणी 20 सप्टेंबर 2023 पासून ते दिनांक 20 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत अधिकृत वेबसाईट ला भेट देऊन किंवा खाली दिलेल्या थेट लिंक ला भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकता. दिलेल्या पोस्टमध्ये महत्वाच्या तारखा, रिक्त पदे, पात्रता निकष इत्यादि सह. DTP महाराष्ट्र 2023 ची संपूर्ण तपशिलवार माहिती समाविष्ट आहे.

DTP Maharashtra Recruitment 2023 Notification has released DTP Maharashtra Recruitment 2023 notification for 125 posts under Town Planning and Valuation Department of Government of Maharashtra. DTP Maharashtra Recruitment 2023 has been announced for Peon (Group-D) Posts. Online Registration of Application From 20 September 2023 to 20 October 2023 You can apply online by visiting the official website or by visiting the direct link given below. With important dates, vacancies, eligibility criteria etc. in the given post. Complete detailed information of DTP Maharashtra 2023 is included.

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 ची अधिकृत वेबसाइट – https://dtp.maharashtra.gov.in/

Official Website of DTP Maharashtra Recruitment 2023 – https://dtp.maharashtra.gov.in/

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 : सारांश | DTP Maharashtra Recruitment 2023 : Summary

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 तपशिल अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. DTP महाराष्ट्र भरती 2023 सर्व मुद्यांचा तपशिल खालील तक्त्यामध्ये दिलेला आहे,

DTP Maharashtra Recruitment 2023 Detailed Notification Released. DTP Maharashtra Recruitment 2023 details of all points are given in the table below,

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 : सारांश 
संघटनामहाराष्ट्र नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभाग
पोस्टशिपाई ( गट-ड )
श्रेणीसरकारी नौकरी 
निवड प्रक्रियास्पर्धात्मक परीक्षा
पद125
शैक्षणिक पात्रतामाध्यमिक शालांत परिक्षा ( S.S.C ) उत्तीर्ण
फी(1) राखीव – 900 रु          (2) अराखीव- 1000 रु
वयोमर्यादाकिमान वय – 18 वर्षे आणि कमाल वय – 38 वर्षे
नोकरीचे ठिकाणमहाराष्ट्र

 

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 महत्वाच्या तारखा | DTP Maharashtra Recruitment 2023 Important Dates

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 साठी घोषित केलेल्या महत्वाच्या तारखा खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये नमुद केलेल्या आहेत,

The important dates announced for DTP Maharashtra Recruitment 2023 are mentioned in the table below,

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 महत्वाच्या तारखा
DTP महाराष्ट्र भरती 2023 ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाची सुरुवातीची तारीख20 सप्टेंबर 2023
DTP महाराष्ट्र भरती 2023 ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाची शेवटची तारीख20 ऑक्टोबर 2023

 

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 पद, वेतन श्रेणी, एकूण पदे | DTP Maharashtra Recruitment 2023 Posts, Pay Scale, Total Posts

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 विभागाने घोषित केलेल्या पदाचे नाव, संवर्ग, एकुण पदे, वेतन श्रेणी अधिक नियमानुसार अनुज्ञेय भत्ते खालीलप्रमाणे आहे,

DTP Maharashtra Recruitment 2023 announced by the Department of Post Name, Cadre, Total Posts, Pay Scale plus admissible allowances as per rules is as follows,

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 रिक्त पदांचा तपशील, पद, वेतन श्रेणी 
पदाचे नाव संवर्गवेतन श्रेणी (रु)एकुण पदे
शिपाई( गट-ड )15000 – 47600 रु125

 

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 अर्ज शुल्क | DTP Maharashtra Recruitment 2023 Application Fee

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 साठी श्रेणी नुसार अर्ज शुल्क खालील तक्त्यानुसार,

Category wise application fee for DTP Maharashtra Recruitment 2023 as per below table,

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 अर्ज शुल्क
पदाचे नावअराखीव (खुला) प्रवर्ग राखीव प्रवर्ग माजी सैनिक 
शिपाई ( गट-ड )1000 रु900 रुफी नाही

 

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 अधिसूचनेनुसार शैक्षणिक पात्रता | Educational Qualification as per DTP Maharashtra Recruitment 2023 Notification

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 पदनाम व किमान शैक्षणिक पात्रता खालील तक्त्यामध्ये नमुद केलेले आहे,

DTP Maharashtra Recruitment 2023 designation and minimum educational qualification are mentioned in the table below,

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 सेवा प्रवेश नियमानुसार आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता
पद किमान शैक्षणिक पात्रता
शिपाई ( गट-ड )माध्यमिक शालांत परिक्षा ( S.S.C ) उत्तीर्ण

 

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 श्रेणीनिहाय रिक्त जागा | DTP Maharashtra Recruitment 2023 Category Wise Vacancies

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 शिपाई ( गट-ड ) रिक्त जागा विभाग निहाय व प्रवर्ग, श्रेणीनिहाय खालील तक्त्यामध्ये नमुद केलेले आहे,

DTP Maharashtra Recruitment 2023 Constable (Group-D) Vacancies are listed in the table below, category wise and category wise,

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 नगर रचना कोकण विभाग, नवी मुंबई 
प्रवर्ग एकूण पद संख्या सर्व साधारण महिला 30 %दिव्यांग 4 %अंशकालीन 10 %माजी सैनिक 15 %
अ. जाती030201010000
अ. जमाती0201010000
वि. जा. (अ)0101000000
भ. ज. (ब)0101000000
भ. ज. (क)0101000000
भ. ज. (ड)0101000000
इ. मा. व.0602020101
वि. मा. प्र.0101000000
इडब्लुएस (EWS)0302010000
खुला (OPEN)0904030101
एकूण 2816 08 01 02 02 

 

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 नगर रचना पुणे विभाग पुणे
प्रवर्गएकूण पद संख्या सर्व साधारण महिला 30 %दिव्यांग 4 %खेळाडू 5 % प्रकल्प ग्रस्त 5 %अंशकालीन 10 % माजी सैनिक 15 %
अ. जाती0703020200000101
अ. जमाती02010100000000
वि. जा. (अ)02010100000000
भ. ज. (ब)02010100000000
भ. ज. (क)03020100000000
भ. ज. (ड)01010000000000
इ. मा. व.10020301010102
वि. मा. प्र.00000000000000
इडब्लुएस (EWS)05010200000101
खुला (OPEN)16050501010202
एकूण 48 17 16 02 02 02 05 06

 

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 नगर रचना औरंगाबाद ( छ. संभाजीनगर ) विभाग औरंगाबाद ( छ. संभाजीनगर )
प्रवर्गएकूण पद संख्या सर्व साधारण महिला 30 %माजी सैनिक 15 %
अ. जाती04020101
अ. जमाती01010000
वि. जा. (अ)00000000
भ. ज. (ब)01010000
भ. ज. (क)00000000
भ. ज. (ड)00000000
इ. मा. व.04020101
वि. मा. प्र.00000000
इडब्लुएस (EWS)01010000
खुला (OPEN)00000000
एकूण 11 07 02 02 

 

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 नगर रचना नशिक विभाग नशिक
प्रवर्गएकूण पद संख्या सर्व साधारण महिला 30 %माजी सैनिक 15 %
अ. जाती00000000
अ. जमाती00000000
वि. जा. (अ)01010000
भ. ज. (ब)00000000
भ. ज. (क)01010000
भ. ज. (ड)00000000
इ. मा. व.01010000
वि. मा. प्र.00000000
इडब्लुएस (EWS)01010000
खुला (OPEN)05030101
एकूण 09 07 01 00 

 

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 नगर रचना अमरावती विभाग अमरावती
प्रवर्गएकूण पद संख्या सर्व साधारण महिला 30 %
अ. जाती010100
अ. जमाती010100
वि. जा. (अ)000000
भ. ज. (ब)010100
भ. ज. (क)000000
भ. ज. (ड)010100
इ. मा. व.020101
वि. मा. प्र.000000
इडब्लुएस (EWS)020101
खुला (OPEN)020101
एकूण 10 07 03 

 

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 नगर रचना नागपूर विभाग नागपूर
प्रवर्गएकूण पद संख्या सर्व साधारण महिला 30 %दिव्यांग 4 %अंशकालीन 10 %माजी सैनिक 15 %
अ. जाती020101010000
अ. जमाती0101000000
वि. जा. (अ)0101000000
भ. ज. (ब)0000000000
भ. ज. (क)0101000000
भ. ज. (ड)0101000000
इ. मा. व.0402010001
वि. मा. प्र.0000000000
इडब्लुएस (EWS)0201010000
खुला (OPEN)0702020102
एकूण 19 10 05 01 01 03 

 

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 वयोमर्यादा | DTP Maharashtra Recruitment 2023 Age Limit

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 ने सर्व पात्रताधारक उमेदवारांसाठी रिक्त पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये समाविष्ट केली आहे,

DTP Maharashtra Recruitment 2023 has included the age limit for all the eligible candidates applying for the vacancies in the table below,

DTP महाराष्ट्र भरती 2023 वयोमर्यादा
किमान वय18 वर्षे
कमाल वय38 वर्षे

 

मागासवर्गीय / खेळाडू / आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी / भुकंपग्रस्त / प्रकल्पग्रस्त उमेद‌वारांसाठी वयोमर्यादा 05 वर्षे शिथिल राहील. दिव्यांग उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा 45 वर्षे इतकी राहील.

Age limit will be relaxed by 05 years for Backward Classes / Sportspersons / Economically Weaker Sections / Earthquake Affected / Project Affected Candidates. Age limit for disabled candidates will remain 45 years.

नोकरीचे ठिकाण : महाराष्ट्र  | Job Location : Maharashtra

कृपया अर्ज करण्यापूर्वी मूळ जाहिरात सविस्तर व काळजीपूर्व वाचुन घ्यावी .

Please read the original advertisement carefully and carefully before applying.

महत्वाच्या लिंक्स | Important links
अधिकृत जाहिरात (Notification)येथे क्लिक करा 
अधिकृत वेबसाईटयेथे क्लिक करा 
अर्ज येथे करायेथे क्लिक करा

 

 

FAQ

 

Q : What is the salary of peon (Group – D) in DTP Maharashtra recruitment 2023 ? | डीटीपी महाराष्ट्र भर्ती 2023 मध्ये शिपाई (गट – ड) चा पगार किती आहे?

Ans : The salary of peon (Group – D) in DTP Maharashtra recruitment 2023 is 15000 – 47600 Rs. | DTP महाराष्ट्र भरती 2023 मधील शिपाई (गट – ड) चा पगार 15000 – 47600 रु आहे.

Q : When has peon (Group – D) of DTP Maharashtra Recruitment 2023 notification announced ? | डीटीपी महाराष्ट्र भर्ती 2023 ची शिपाई (गट – ड) अधिसूचना कधी जाहीर झाली ?

Ans : The notification for peon (Group – D) of DTP Maharashtra Recruitment 2023 has been released on 12 August 2023. | DTP महाराष्ट्र भर्ती 2023 च्या शिपाई (गट – ड) साठी अधिसूचना 12 ऑगस्ट 2023 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

Q : What is the eligibility criteria for peon (Group – D) of DTP Maharashtra Recruitment 2023 ? | DTP महाराष्ट्र भर्ती 2023 च्या शिपाई (गट – ड) चा पात्रता निकष काय आहे?

Ans : The eligibility criteria is only S.S.C passed for peon (Group – D) of DTP Maharashtra Recruitment 2023. | DTP महाराष्ट्र भर्ती 2023 च्या शिपाई (गट – ड) साठी फक्त S.S.C उत्तीर्ण पात्रता निकष आहे.

Q : How to apply for peon (Group – D) of DTP Maharashtra 2023 ? | DTP महाराष्ट्र 2023 च्या शिपाई (गट – ड) साठी अर्ज कसा करावा ?

Ans : To apply for peon (Group – D) of DTP Maharashtra 2023 visit official website of DTP Maharashtra 2023 that is https://dtp.maharashtra.gov.in/ which is given in this article. | DTP महाराष्ट्र 2023 च्या शिपाई (गट – ड) साठी अर्ज करण्यासाठी DTP महाराष्ट्र 2023 च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या जी https://dtp.maharashtra.gov.in/ या लेखात दिली आहे.

Q : What is age limit for peon (Group – D) of DTP maharashtra 2023 ? | DTP महाराष्ट्र 2023 च्या शिपाई (गट – ड) साठी वयोमर्यादा किती आहे ?

Ans : The age limit for peon (Group – D) of DTP Maharashtra recruitment 2023 is as follows, (1) Minimum Age Limit – 18 Years (2) Maximum Age Limit – 38 Years. | डीटीपी महाराष्ट्र भरती 2023 च्या शिपाई (गट – ड) साठी वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे आहे, (1) किमान वयोमर्यादा – 18 वर्षे (2) कमाल वयोमर्यादा – 38 वर्षे.

आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular