( MPSC recruitment 2023 ) MPSC मार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परिक्षा – 2022 अधीन राहुन MPSC सेवा भरती 2023 मध्ये गट-ब 823 पदे, पात्रता, पगार, प्रवेश पत्र, परिक्षेची तारीख आणि अधिसूचना

जाहिरात क्रमांक – 033 / 2023 ते 036 / 2023 ( MPSC Recruitment ) MPSC भरती 2023 अधिसूचना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांतर्गत 823 पदांसाठी MPSC भरती 2023 अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. MPSC आयोग भरती 2023 ची (गट-ब) पदांसाठी घोषणा करण्यात आली आहे. अर्जाची ऑनलाईन नोंदणी 18 ऑगस्ट 2023 रोजी उपलब्ध करून देण्यात येईल. अधिकृत वेबसाईट ला भेट देऊन किंवा खाली दिलेल्या थेट लिंक वरून अर्जाची ऑनलाईन नोंदणी करता येईल. दिलेल्या पोस्ट मध्ये महत्त्वाच्या तारखा, रिक्त पदे, पात्रता निकष इत्यादि सह. MPSC भरती 2023 ची संपूर्ण तपशिलवार माहिती समाविष्ट आहे. MPSC Recruitment 2023 Notification MPSC Recruitment 2023 notification has been released for 823 posts under Maharashtra Public Service Commission. MPSC Commission Recruitment 2023 has been announced for (Group-B) Posts. Online registration of application will be made available on 18th August 2023. Application can be registered online by visiting the official website or from the direct link given below. With important dates, vacancies, eligibility criteria etc. in the given post. Full detailed information of MPSC Recruitment 2023 is included.

Table of Contents

MPSC भरती 2023 : सारांश | MPSC Recruitment 2023 : Summary
MPSC भरती 2023 तपशिल अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. खालील तक्त्यामध्ये MPSC भरती 2023 सर्व मुद्याचा तपशील दिलेला आहे. MPSC Recruitment 2023 Details Notification Released. The following table provides the details of MPSC Recruitment 2023 all points.
MPSC भरती 2023 : सारांश 
संघटना (MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
पोस्ट महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब
श्रेणी सरकारी नौकरी 
निवड प्रक्रिया मुख्य परीक्षा
पद 823 
शैक्षणिक पात्रता पदवीधर
फी (1) राखीव – 344 रु /-             (2) अराखीव – 544 रु /-
वय मर्यादा (1) किमान वय – 18 वर्षे         (2) कमाल वय – 38 वर्षे
नोकरीचे ठिकाण महाराष्ट्र
 
MPSC भरती 2023 महत्वाच्या तारखा | MPSC Recruitment 2023 Important Dates
MPSC भरती 2023 साठी घोषित केलेल्या महत्वाच्या तारखा खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या आहेत, The important dates announced for MPSC Recruitment 2023 are mentioned in the table below,
MPSC भरती 2023 महत्वाच्या तारखा
अ. क्र.  तपशिल  महत्वाच्या तारखा
1. अर्ज सादर करण्याची सुरुवातीची तारीख 18 ऑगस्ट 2023
2. अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 01 सप्टेंबर 2023
3. ऑनलाईन परिक्षा शुल्क भरण्याची शेवटची तारीख 01 सप्टेंबर 2023
4. SBI बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा दिनांक 03 सप्टेंबर 2023
5. चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक 04 सप्टेंबर 2023
 
MPSC भरती 2023 अर्ज शुल्क | MPSC Recruitment 2023 Application Fee
MPSC भरती 2023 साठी श्रेणी नुसार अर्ज शुल्क खालील तक्त्यानुसार, Category wise application fee for MPSC Recruitment 2023 as per below table,
MPSC भरती 2023 अर्ज शुल्क ( परीक्षा शुल्क )
अ. क्र.  श्रेणी  परीक्षा शुल्क (रु)
1. अमागास 544 रु
2. मागासवर्गीय / आ. दु. घ. / अनाथ / दिव्यांग 344 रु
 
MPSC भरती 2023 विविध पदांच्या रिक्त जागा | MPSC Recruitment 2023 Various Posts Vacancies
MPSC भरती 2023 विषयांकित परीक्षेमधून भरण्यात येणाऱ्या विविध विभाग व पदानुसार एकूण 823 पदांचा तपशील खालील तक्त्याप्रमाणे आहे, The details of the total 823 posts according to various departments and posts to be filled from the MPSC Recruitment 2023 subject wise examination are as follows in the table below,
(MPSC) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती 2023 विभाग, पदनाम, पदसंख्या 
अ. क्र.  विभाग  पद  एकूण पदे 
1. सामान्य प्रशासन विभाग सहायक कक्ष अधिकारी, गट – ब ( अराजपत्रित ) 42
2. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय सहायक कक्ष अधिकारी 07
3. वित्त विभाग राज्य कर निरीक्षक, गट – ब ( अराजपत्रित ) 93
4. गृह विभाग पोलिस उपनिरीक्षक, गट – ब ( अराजपत्रित ) 60
5. महसूल व वन विभाग दुय्यम निबंधक, श्रेणी – 1 / मुद्रांक – निरीक्षक, गट – ब ( अराजपत्रित ) 78
 
MPSC भरती 2023 अधिसूचना शैक्षणिक पात्रता | MPSC Recruitment 2023 Notification Educational Qualification
MPSC भरती 2023 पदनाम व किमान शैक्षणिक पात्रता खालील तक्त्यात नमूद केलेले आहे, MPSC Recruitment 2023 designation and minimum educational qualification are mentioned in the table below,
MPSC भरती 2023 पदानुसार किमान शैक्षणिक पात्रता
पद  किमान शैक्षणिक पात्रता
पद क्र. 01 ते 05 सर्व पदांसाठी समान शैक्षणिक पात्रता आहे (1) सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इत्तर कोणतीही समतुल्य अर्हता.
(2) पदवी परीक्षेच्या शेवटच्या वर्षास बसलेले उमेदवार पूर्व परिक्षेत तात्पुरते पात्र असतिल. परंतु अंतिम दिनांक पर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
(3) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.
अर्हता / पात्रता गणण्याचा दिनांक (4) मुख्य परीक्षेकरिता अर्ज स्विकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.
 
MPSC भरती 2023 शारीरिक पात्रता पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी | MPSC Recruitment 2023 Physical Qualification for the post of Sub Inspector of Police
MPSC भरती 2023 पोलिस उप‌निरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणाऱ्या उमेद‌वारांकडे उपरोक्त अर्हतेसोबत खालील प्रमाणे किमान शारीरीक पात्रता असणे आवश्यक आहे, MPSC Recruitment 2023 MPSC Recruitment 2023 Candidates who opt for the post of Police Sub-Inspector must possess the following minimum physical qualifications along with the above qualifications,
MPSC भरती 2023 पोलिस उप‌निरीक्षक पदासाठी शारीरीक पात्रता
अ. क्र.  पुरुष  महिला 
1. उंची – 165 से. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) उंची -157 से. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
2. छाती – न फुगविता 79 से. मी. फुगवण्याची क्षमता विमान 5. से. मी. आवश्यक
 
MPSC भरती 2023 शारीरिक चाचणी पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी  | MPSC Recruitment 2023 Physical Test for the Post of Police Sub Inspector
MPSC भरती 2023 पोलिस उप‌निरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणाऱ्या उमेद‌वारांकडे उपरोक्त पात्रतेसोबत खालील प्रमाणे किमान शारीरीक चाचणी तपशील खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, MPSC Recruitment 2023 Candidates who are opting for the post of Police Sub-Inspector must have the above qualifications along with the following minimum physical test details as mentioned in the table below,
MPSC भरती 2023 पोलिस उप‌निरीक्षक पदासाठी शारीरीक चाचणी
अ. क्र.   पुरुषांसाठी  कमाल गुण  महिलांसाठी  कमाल गुण 
1. गोळाफेक वजन – 7.260 कि. ग्रॅ. 15 गोळाफेक वजन – 4 कि. ग्रॅ. 20
2. पुल अप्स 20 धावणे (400- मीटर) 50
3. लांब उडी 15 लांब उडी 30
4. धावणे (800 – मीटर) 50
 
MPSC भरती 2023 पद, वेतन श्रेणी, एकूण पदे | MPSC Recruitment 2023 Posts, Pay Scale, Total Posts
MPSC भरती 2023 आयोगाने घोषित केलेल्या पद, संवर्ग, एकूण पदे आणि वेतन श्रेणी नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते, MPSC Recruitment 2023 post, cadre, total posts and other allowances payable as per pay scale rules announced by the commission,
MPSC भरती 2023 रिक्त पदांचा तपशील, पद, वेतन श्रेणी 
पद  संवर्ग  वेतन श्रेणी  एकूण पदे 
पद क्र. 01 ते 05 सर्व पदांसाठी समान वेतनश्रेणी आहे गट – ब 38600 – 122800 रु अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे देय इतर भत्ते 823
 
MPSC भरती 2023 वयोमर्यादा श्रेणी निहाय | MPSC Recruitment 2023 Age wise Category wise
MPSC भरती 2023 ने सर्व पात्रता धारक उमेदवारांसाठी उपरोक्त पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे वयोमर्यादा खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये समाविष्ट केला आहे, MPSC Recruitment 2023 has included the age limit of candidates applying for the above posts for all eligible candidates in the table below,
MPSC भरती 2023 उमेदवारांसाठी वय मर्यादा श्रेणी निहाय 
अ. क्र.  1. 2. 3. 4.
संवर्ग  मंत्रालयीन व आयोगाच्या कार्यालयात कक्ष अधिकारी राज्य कर निरीक्षक पोलिस उपनिरीक्षक दुय्यम निबंधक (श्रेणी – 1) मुद्रांक निरीक्षक
वयोमर्यादा  गणण्याचा दिनांक 01 ऑक्टोबर 2022 01 ऑक्टोबर 2022 01 ऑक्टोबर 2022 01 ऑक्टोबर 2022
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. 18 19 19 19
कमाल  अमागास 38 38 31 38
मागासवर्गीय / अनाथ / आ. दु. घ. 43 43 34 43
खेळाडू कमाल    अमागास 43 43 36 43
मागासवर्गीय / अनाथ / आ. दु. घ. 43 43 36 43
माजी सैनिक  कमाल अमागास 43 43 36 43
मागासवर्गीय / अनाथ / आ. दु. घ. 43 43 36 43
दिव्यांग कमाल  उमेदवार 45 45 अपात्र 45
MPSC भरती 2023 मुख्य परीक्षा, वेळापत्रक, जिल्हा केंद्र | MPSC Recruitment 2023 Mains Exam, Time Table, District Centre
MPSC भरती 2023, दिनांक 11 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकाला आधारे संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरिता मुख्य परीक्षा खालीलप्रमाणे घेण्यात येतील, MPSC Recruitment 2023, based on the result declared on 11th August 2023, the main examination will be conducted for the candidates who qualify for admission to the main examination of the respective cadre, as follows,
MPSC भरती 2023 मुख्य परीक्षा वेळापत्रक जिल्हा केंद्र 
अ. क्र.  जाहिरात क्र.  परीक्षा  वार व दिनांक  जिल्हा केंद्र 
1. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परिक्षा – 2022 संयुक्त पेपर क्रमांक – 1 रविवार, दिनांक 01 ऑक्टोंबर 2023 अमरावती, औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर), नागपूर, नशिक, मुंबई व पुणे
2. 033 / 2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परिक्षा – 2022 पेपर क्रमांक 2 – दुय्यम निबंधक श्रेणी – 1 / मुद्रांक निरीक्षक शनिवार, दिनांक 07 ऑक्टोंबर 2023  अमरावती, औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर), नागपूर, नशिक, मुंबई व पुणे
3. 034 / 2023 पेपर क्र. 2 – राज्य कर निरीक्षक शनिवार, दिनांक 14 ऑक्टोंबर 2023  अमरावती, औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर), नागपूर, नशिक, मुंबई व पुणे
4. 035 / 2023 पेपर क्र. 2 – राज्य कक्ष अधिकारी रविवार, दिनांक 22 ऑक्टोबर 2023  अमरावती, औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर), नागपूर, नशिक, मुंबई व पुणे
5. 036 / 2023 पेपर क्र. 2 – पोलिस उपनिरीक्षक रविवार, दिनांक 29 ऑक्टोबर 2023  अमरावती, औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर), नागपूर, नशिक, मुंबई व पुणे
   
MPSC भरती 2023 मुख्य परीक्षा व टप्पे | MPSC Recruitment 2023 Main Exam and Stages
MPSC भरती 2023 मुख्य परीक्षा – 400 गुण, फक्त पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी शरीरीक चाचणी – 100 गुण, मुलाखत – 40 गुण विविध संवर्गाकरीता भरती प्रक्रिया खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शवलेल्या टप्प्यामध्ये राखण्यात येईल. MPSC Recruitment 2023 Mains Exam – 400 Marks, Physical Test – 100 Marks, Interview – 40 Marks only for the post of Sub Inspector of Police The recruitment process for various cadres will be maintained in the phase indicated against their names as follows.
MPSC भरती 2023 मुख्य परीक्षा व टप्पे 
अ. क्र.  संवर्ग  टप्पे  संयुक्त परीक्षेचे गुण  मुख्य परीक्षेचे गुण  शारीरिक चाचणी गुण  मुलाखत गुण 
1. सहाय्यक कक्ष अधिकारी संयुक्त पूर्व परीक्षा, स्वतंत्र्य मुख्य परीक्षा 100 400
2. राज्य कर अधिकारी 400
3. दुय्यम निबंधक, श्रेणी – 1 / मुद्रांक निरीक्षक 400
4. पोलिस उपनिरीक्षक संयुक्त पूर्व परीक्षा, स्वतंत्र्य मुख्य परीक्षा, शारीरिक चाचणी व मुलाखत 400 100 40
  नोकरीचे ठिकाण – महाराष्ट्र | Job Location – Maharashtra कृपया अर्ज करण्यापूर्वी मूळ जाहिरात सविस्तर व काळजीपूर्व वाचुन घ्यावी . Please read the original advertisement carefully and carefully before applying.
महत्वाच्या लिंक्स | Important links
अधिकृत जाहिरात (Notification) येथे क्लिक करा 
अधिकृत वेबसाईट येथे क्लिक करा 
अर्ज येथे करा येथे क्लिक करा 
   

FAQ

 

Q : What is last date to apply for MPSC subordinate services recruitment 2023 ? | MPSC अधीनस्थ सेवा भरती 2023 साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे ?

Ans : The last date to apply for MPSC subordinate services recruitment 2023 is 01 september 2023. | MPSC अधीनस्थ सेवा भरती 2023 साठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 01 सप्टेंबर 2023 आहे.

Q : What is the salary of MPSC Subordinate Services ? | MPSC अधीनस्थ सेवांचा पगार किती आहे ?

Ans : The salary of MPSC Subordinate Services is 38600 – 122800 Rs. | MPSC अधीनस्थ सेवांचे वेतन 38600 – 122800 रु.

Q : Is MPSC Subordinate Services 2023 notification out ? i| MPSC अधीनस्थ सेवा 2023 अधिसूचना निघाली आहे का ?

Ans : Yes, MPSC Subordinate Services 2023 notification is out. | होय, MPSC अधीनस्थ सेवा 2023 अधिसूचना बाहेर आली आहे.

Q : Where to apply for MPSC Subordinate Services 2023 ? | MPSC अधीनस्थ सेवा 2023 साठी कुठे अर्ज करावा ?

Ans : To apply for MPSC Subordinate Services 2023 visit : – https://mpsconline.gov.in/candidate | MPSC अधीनस्थ सेवा 2023 साठी अर्ज करण्यासाठी येथे भेट द्या : – https://mpsconline.gov.in/candidate

Q : What is education qualification for MPSC Subordinate Services 2023 ? | MPSC अधीनस्थ सेवा 2023 साठी शैक्षणिक पात्रता काय आहे ?

Ans : The education qualification for MPSC Subordinate Services 2023 is graduation in any respective field. | MPSC अधीनस्थ सेवा 2023 साठी शैक्षणिक पात्रता ही कोणत्याही संबंधित क्षेत्रातील पदवी आहे.

     

आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular